Aangifte ongeval

We wensen het natuurlijk niemand toe, maar een ongeval zit vaak in een klein hoekje. Iedereen die bij AC BREAK aangesloten is, als atleet of als jogger, is verzekerd. Je bent zelfs verzekerd als je individueel traint, en ook op weg van en naar de training. De verzekering komt tussen voor het verschil tussen de reëel betaalde kosten en de teruggave via het ziekenfonds.

 

Let wel op, het moet gaan over een ongeval. Een ongeval is een plotse gebeurtenis, bijv. een spierscheurm,omgeslagen voet, val, ... Overbelastingsletsels of ontstekingen zijn geen plotse gebeurtenissen, en dus ook geen ongevallen. De verzekering maakt heel strikt het onderscheid.

 

Mocht het je toch overkomen, dat je een ongeval meemaakt, dan moet je zo snel mogelijk de secretaris verwittigen, via het aangifteformulier. Geef hierbij een korte omschrijving van het ongeval, het tijdstip en de aard van de kwetsuur. De aangifte moet zo snel mogelijk na het ongeval gebeuren. Ook al denk je dat het niet al te ernstig is, doe toch aangifte. Blijkt het nadien allemaal mee te vallen, dan kan de aangifte zonder gevolg geklasseerd worden.

 

De secretaris doet via het extranet van Ehias aangifte en krijgt onmiddellijk het dossiernummer en de contactpersoon bij Ethias. Hij ontvangt ook de nodige formulieren die hij overmaakt aan het slachtoffer (of de ouders). Je vult de gegevens verder aan en verzendt de formulieren rechtstreeks naar Ethias. Via Ethias word je ook nog eens per brief in kennis gesteld van de aangifte en het verdere verloop van de procedure. De volledige verdere afhandeling gebeurt tussen het slachtoffer en Ethias, dus niet meer via de club.

 

In de clublokalen liggen een aantal blanco formulieren ter beschikking die ja kan laten invullen als je onmiddellijk medische verzorging nodig hebt (bijv. via de spoed). Deze formulieren kan je dan later bijvoegen bij de documenten die je naar Ethias moet sturen. Dit bespaart misschien een bijkomend bezoek aan de spoed of huisarts. Ook hier moet je nog het ongeval aangeven via het aangifteformulier.  

 

Maar zelfs zonder dit formulier moet je je bij een ongeval zo snel mogelijk laten verzorgen. De papierwinkel kan nadien nog steeds worden bijgewerkt. Het belangrijkste is de eerste zorg.