mei 2021

In Memoriam Marie-Louise Bastiaenssens

De moeder van medebestuurder Patrick Roelands overleed op 15 mei ll. Samen met haar echtgenoot François volgden ze Patrick toen die in begin jaren 80 de overstap maakte van Antwerp Atletiekclub naar AK Ekeren. Ze engageerden zich al snel voor de clubwerking, en terwijl François vanaf begin jaren 90 de ‘nieuwe’ piste aan het Schindebad pikfijn in orde hield, nam zij een paar jaar later de verantwoordelijkheid voor de kantine op zich. Ook op de Ekerse veldlopen was ze altijd paraat, om van ’s morgens vroeg broodjes te smeren voor de medewerkers.

Marie-Louise was een toffe madam, met een fijne zin voor humor, en een groot hart voor de club en al wie daar deel van uitmaakte. We zijn dankbaar voor de vele uren die ze ons heeft geschonken.

Steun je sportclub – Carrefour

Op 5 mei startte Carrefour met een puntenactie ten voordele van sportclubs. Per aankoopschijf van 20 EUR krijg je een steuncode, die je kan toekennen aan onze club. Als we erin slagen om voor de deadline van 12 juli voldoende punten te verzamelen, kunnen we daarmee allerlei trainingsmateriaal ‘aankopen’. We hopen dat jullie talrijk willen meehelpen. Je kan de punten ingeven via de website https://steunjesportclub.carrefour.be/ – de club is geregistreerd als ‘Atletiekclub Break, Ekeren’.

Virtuele Kom op tegen kankerloop - verlenging tot 9 mei

Uiteindelijk schreven zich 55 lopers in voor de Corona-editie van de Kom op tegen Kankerloop op 1 en 2 mei – waarvan 20 voor de 5km, en 35 voor de 10km. Het parcours viel net te kort uit – en een aantal deelnemers is ‘op zijn app’ blijven lopen tot ze de 5 of 10km-grens bereikt hadden. Uiteindelijk registreerden 27 deelnemers hun tijd op de website. Tesamen schonken ze alvast 506 EUR aan de KOTK-actie.