In Memoriam

In Memoriam Marie-Louise Bastiaenssens

De moeder van medebestuurder Patrick Roelands overleed op 15 mei ll. Samen met haar echtgenoot François volgden ze Patrick toen die in begin jaren 80 de overstap maakte van Antwerp Atletiekclub naar AK Ekeren. Ze engageerden zich al snel voor de clubwerking, en terwijl François vanaf begin jaren 90 de ‘nieuwe’ piste aan het Schindebad pikfijn in orde hield, nam zij een paar jaar later de verantwoordelijkheid voor de kantine op zich. Ook op de Ekerse veldlopen was ze altijd paraat, om van ’s morgens vroeg broodjes te smeren voor de medewerkers.

Marie-Louise was een toffe madam, met een fijne zin voor humor, en een groot hart voor de club en al wie daar deel van uitmaakte. We zijn dankbaar voor de vele uren die ze ons heeft geschonken.

In memoriam

Tijdens de zomermaanden namen we afscheid van twee oud-leden die heel wat voor de club betekend hebben.

In Juli overleed Maurice Lauwers (°1928). Hij stond mee aan de wieg van A.K.Ekeren en was de eerste penningmeester, een taak die hij vele jaren lang op zich zou nemen. Vier van zijn kinderen doorliepen de jeugdreeksen, en Patrick was de eerste Ekerse atleet die 2m hoog sprong. Na zijn actieve periode als bestuurslid bleef Maurice de club volgen – hij leverde ook de appelbollen voor het toen jaarlijkse appelbollenfestijn vanuit zijn bakkerij in de Dorpsstraat. Na zijn pensioen werd hij een actieve jogger bij A.C.Break, en begeleidde hij een aantal joggers bij hun eerste loopstapjes. In die periode was hij ook een trouwe medewerker aan de Ekerse veldlopen.

Eind augustus overleed François Janssens (°1947). Hij was eerst aangesloten bij OLSE, maar eindigde zijn actieve atletiekcarrière als master bij A.C.Break, waar hij door de jaren verschillende kampioenstitels in het discuswerpen veroverde. Hij was ook altijd bereid om zijn steentje bij de dragen als lid van het mastersteam voor de Beker van Vlaanderen, telkens we erin slaagden om een ploeg op de been te brengen.

We herinneren hen met dankbaarheid.

In Memoriam

Vrijdag ll, 14 september kregen we het verschrikkelijke bericht dat 1 van onze joggers, Paul Lathouwers, overleden is ten gevolge van een zeer zwaar arbeidsongeval in de Antwerpse haven. Paul was een sportman in hart en nieren. Steeds met de glimlach, klaar met een vriendelijk woord of grap,  een groot hart en steeds een helpende hand klaar voor zijn vrienden. Wij wensen zijn vrouwke Heidi, ook lid van de club, zijn familie, de joggers en zijn vrienden en collega's veel sterkte toe om dit verlies te verwerken en bieden vanuit AC Break ons diepste medeleven aan.